Helig kunskap om vibrationer och kraften i mänskliga känslor

Annonser

Får man ifrågasätta förintelsen?

Det verkar vara så att om man ifrågasätter den så kallade förintelsen som handlar om nazisterna och judarna under andra världskriget så blir man direkt dumförklarad och i vissa länder satt i fängelse.

Hur kan det komma sig?

De flesta andra krig och orättvisor får ifrågasättas, men inte just denna, varför?

 

Jag har tidigare utan att ifrågasätta trott på det som sagts på TV, i böcker och i skolan om detta ämne. Men nu på senare tid så har jag sett lite filmer och läst lite om det, vilket lett till att jag börjat fundera. Det kan vara värt att se lite mer om det hela för att få en så sann bild av vad som verkligen hände. Är allt bara en stor lögn?

Den som vinner kriget är den som skriver historien. (eller den som styr media)

 

Systemfel som hotar världen

Hur fungerar egentligen vårt samhällssystem? Bankerna tjänar stora pengar samtidigt som vanliga människor lever på lånade medel. Vi möter tänkare som ger oss sin bild av världsekonomin och människans situation i vårt globala samhälle. Många som kommer till tals är övertygade kapitalister som kritiserar kapitalismen. Hur kan lösningar inför framtiden se ut?

http://urplay.se/170919

Du är en slav

En kort film där Stefan Molyneux förklarar och på ett enkelt vis beskriver hur vi alla i samhället är som djur på en bondgård. Vi tror att vi har frihet men egentligen är vi förslavade under samhällets lagar och regler och tvingas med våld att följa de regler som några få människor satt upp.

Är du verkligen fri?

Ljudfrekvenser påverkar ditt sinne och din hälsa

Med hjälp av olika frekvenser av ljud som skickas till dina öron på olika vis så kan ditt sinnestillstånd påverkas. Din hälsa kan förbättras.

Hemi-Sync

Hemi-Sync is short for Hemispheric Synchronization, also known as brainwave synchronization. Monroe indicated that the technique synchronizes the two hemispheres of one’s brain, thereby creating a ‘frequency-following response’ designed to evoke certain effects. Hemi-Sync has been used for many purposes, including relaxation and sleep induction, learning and memory aids, helping those with physical and mental difficulties, and reaching altered states of consciousness through the use of sound.

The technique involves using sound waves to entrain brain waves. Wearing headphones, Monroe claimed that brains respond by producing a third sound (called binaural beats) that encouraged various brainwave activity changes.[4][5] In 2002, a University of Virginia presentation at the Society for Psychophysiologial Research demonstrated that EEG changes did not occur when the standard electromagnetic headphones of Monroe’s setup were replaced by air conduction headphones connected to a remote transducer by rubber tubes, suggesting that the basis for the entrainment effects is electromagnetic rather than acoustical in nature.

Replicated, double-blind, randomized trials on anesthetized patients have found Hemi-Sync effective as a partial replacement for fentanyl during surgery.[6][7] A similar study found it ineffective at replacing propofolhowever.[8]

http://www.monroeinstitute.org/